Välkommen till den lilla advokatbyrån med det stora engagemanget.

Drott & Trege

Vad vi gör

Vi företräder båda företag och privatpersoner i deras juridiska angelägenheter. Våra kompetensområden är brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, migrationsrätt och socialrätt.

För oss är varje uppdrag unikt och ska därför också behandlas så. Vårt engagemang, vår kunskap och vår tillgänglighet gör att vi kan ge er den hjälp ni behöver, när ni behöver den.

Vi hjälper er

Våra verksamhetsområden

Z

Brottmål

Z

Familjerätt

Z

Migrationsrätt

Z

Fastighetsrätt

Z

Socialrätt

lär känna oss

Vilka vi är

Vi har flera års erfarenhet av arbete på advokatbyrå och domstol. Vi driver numera vår egen advokatbyrå i hjärtat av Helsingborg.
Vi strävar alltid efter att nå det bästa resultatet för våra klienter.

Katarina Drott

Advokat och delägare

 

E-post katarina@drottochtrege.se
Telefon 042-4425950
Mobil 0702-698298

Medlem av advokatsamfundet sedan 2012
Advokat på advokatbyrå sedan 2012,
delägare sedan 2018.
Biträdande jurist på advokatbyrå 2007-2012
Tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt 2005-2007
Lunds universitet, jur, kand. 2005

Jerry Trege

Advokat och delägare

 

E-post jerry@drottochtrege.se
Telefon 042-4425950
Mobil 0708-183481

Medlem av advokatsamfundet sedan 2013
Advokat på advokatbyrå sedan 2013, delägare sedan 2018
Biträdande jurist på advokatbyrå 2010-2013
Föredragande på Kammarrätten i Göteborg 2009-2010
Jurist/processförare på Försäkringskassan 2006-2009
Lunds universitet, jur, kand. 2005

Välkommen till erfarenhet och engagemang.

Advokaterna Drott & Trege KB
Prästgatan 24
252 24 Helsingborg

Kontakt
Katarina Drott
katarina@drottochtrege.se
042-4425950
0702-698298

Kontakt
Jerry Trege
jerry@drottochtrege.se
042-4425950
0708-183481