Vi hjälper er

Våra verksamhetsområden

Z

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Om du är misstänkt för brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Du kan själv välja vem du vill ha som offentlig försvarare, utnyttja denna möjlighet.

Om du har varit utsatt för ett brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Du kan själv välja vem du vill ha som målsägandebiträde, utnyttja denna möjlighet.

Z

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden gällande arbets- och uppehållstillstånd. Detta gäller oavsett om du kommit till Sverige för att söka asyl eller om du har arbete eller familj här.

Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde för dig som sitter i förvar i väntan på avvisning eller utvisning.

Z

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärendet gällande LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).

Z

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag som ombud i tvister gällande vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.

Z

Fastighetsrätt

Vi åtar oss uppdrag gällande fel i fastighet, hyresrätt, arrende, plan- och byggärenden, servitut m.m.

Välkommen till erfarenhet och engagemang. 

Advokaterna Drott & Trege KB
Prästgatan 24
252 24 Helsingborg

Kontakt
Katarina Drott
katarina@drottochtrege.se
042-4425950
0702-698298

Kontakt
Jerry Trege
jerry@drottochtrege.se
042-4425950
0708-183481